PLG_EVENTGALLERY_SEARCH
แกลอรี่
Search - EasyDiscuss
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
เว็บลิงก์

เปลี่ยนภาษา

เข้าสู่ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบ  \/ 
หรือ
 เข้าสู่ระบบสมาชิกผ่าน Facebook  เข้าสู่ระบบสมาชิกผ่าน Google  เข้าสู่ระบบสมาชิกผ่าน Twitter
สมัครสมาชิก

หรือ
 เข้าสู่ระบบสมาชิกผ่าน Facebook  เข้าสู่ระบบสมาชิกผ่าน Google  เข้าสู่ระบบสมาชิกผ่าน Twitter

รูปภาพกิจกรรม

วันสุขภาพจิตโลก 2560 World Mental Health Day 2017

วันสุขภาพจิตโลก 2560 World Mental Health Day 2017 "จิตดี๊ดี มีสุข สนุกกับงาน" Mental health in the workplace วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ กรมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อจัดทำโครงการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20-22 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อจัดทำโครงการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20-22 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมสุขภาพจิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. วันที่ 31 ส.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. วันที่ 31 ส.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตเพื่อก้าวสู่วัยรุ่นคุณภาพ ครั้งที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตเพื่อก้าวสู่วัยรุ่นคุณภาพ ครั้งที่ 2 "การสร้างวินัยเชิงบวก" วันที่ 20-21 ก.ค. 60 ณ รร.ไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ วันที่ 13-14 ก.ค. 60 ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ วันที่ 13-14 ก.ค. 60 ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างสุขวัยทำงาานในสถานประกอบการ วันที่ 4 ก.ค. 60 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างสุขวัยทำงาานในสถานประกอบการ วันที่ 4 ก.ค. 60 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 21-23 มิ.ย. 60 ณ รร.ปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 21-23 มิ.ย. 60 ณ รร.ปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ

ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามการประเมินผลการใช้ (ร่าง) คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามการประเมินผลการใช้ (ร่าง) คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทดลองใช้ (ร่าง)คู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและคนพิการทางกาย วันที่ 30 พ.ค. 60 ณ สสอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทดลองใช้ (ร่าง)คู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและคนพิการทางกาย วันที่ 30 พ.ค. 60 ณ สสอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกาย ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศวาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกาย ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศวาน จ.นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2560 ณ รร.ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี

โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2560 ณ รร.ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 27-28 ก.พ. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 27-28 ก.พ. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกาย ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.พ. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกาย ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.พ. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-17 ก.พ. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร และ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-17 ก.พ. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร และ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 6 ก.พ. 60 ณ สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา และ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 6 ก.พ. 60 ณ สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา และ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 3 ก.พ. 60 ณ รพ.สต.บ้านหัวลิงใน ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 3 ก.พ. 60 ณ รพ.สต.บ้านหัวลิงใน ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-20 ม.ค. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร และ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-20 ม.ค. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร และ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ สำหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) วันที่ 26 ม.ค. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ สำหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) วันที่ 26 ม.ค. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยทำงาน ปี 2560-2564 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต วันที่ 23-25 ม.ค. 60 ณ รร.บัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยทำงาน ปี 2560-2564 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต วันที่ 23-25 ม.ค. 60 ณ รร.บัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข วันที่ 19-20 ม.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข วันที่ 19-20 ม.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 ธ.ค. 59 ณ รร.เดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 ธ.ค. 59 ณ รร.เดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 ธ.ค. 59 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 ธ.ค. 59 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัยในระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 ณ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัยในระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 ณ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน วันที่ 28-30 พ.ย. 59 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน วันที่ 28-30 พ.ย. 59 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 59 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 59 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องราชา 1 รร.ปรินพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องราชา 1 รร.ปรินพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัย ในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 59 ณ รร.จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัย ในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 59 ณ รร.จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

การประชุมชี้แจงบุคลากรสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

การประชุมชี้แจงบุคลากรสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงประมาณ 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงประมาณ 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก วันที่ 3 พ.ย. 59 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก วันที่ 3 พ.ย. 59 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 59 ณ รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 59 ณ รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ วันที่ 31 ต.ค. 59 ณ รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ วันที่ 31 ต.ค. 59 ณ รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560  วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 59 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 59 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัยในระบบสุขภาพระบบอำเภอ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 โรงแรมแกนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัยในระบบสุขภาพระบบอำเภอ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 โรงแรมแกนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค. 59 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค. 59 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาและจัดทำตัวชี้วัดปฐมวัยและวัยเรียน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 กรมสุขภาพจิต

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาและจัดทำตัวชี้วัดปฐมวัยและวัยเรียน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 กรมสุขภาพจิต

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-23 ก.ย. 59 ณ รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-23 ก.ย. 59 ณ รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น

การประชุมการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) วันที่ 15 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) วันที่ 15 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมบูรณาการงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2560 วันที่ 12 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมบูรณาการงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2560 วันที่ 12 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคกลาง วันที่ 8-9 ก.ย. 59 ณ รร.ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคกลาง วันที่ 8-9 ก.ย. 59 ณ รร.ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการทิศทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในพื้นที่ผ่านทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการทิศทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในพื้นที่ผ่านทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท จ.จันทบุรี

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท จ.จันทบุรี

โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจสำหรับบุคลากรที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม

โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจสำหรับบุคลากรที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คนพิการของกรมสุขภาพจิตในระยะ 5 ปี (2560-2564) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คนพิการของกรมสุขภาพจิตในระยะ 5 ปี (2560-2564) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต

การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นิเทศติดตาม วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จังหวัดศรีสะเกษ

นิเทศติดตาม วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดระนอง

โครงการสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดระนอง

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานป้องกันปัญหาความรุนแรงในคนไทย วันที่ 21 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานป้องกันปัญหาความรุนแรงในคนไทย วันที่ 21 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24-25 มี.ค. 59 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24-25 มี.ค. 59 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 11 มี.ค. 59 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร และจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 11 มี.ค. 59 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร และจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับแก้และจัดทำร่างแนวทางเพื่อการดำเนินงาน Psychosocial clinic ในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับทดลองใช้) ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับแก้และจัดทำร่างแนวทางเพื่อการดำเนินงาน Psychosocial clinic ในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับทดลองใช้) ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน Psychosocial Clinic ในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน Psychosocial Clinic ในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดคู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางการเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 26 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดคู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางการเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 26 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมสุขภาพจิต

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเพื่อสรุปผลการจัดประชุมปฏิบัติการ การให้การปรึกษา เรื่อง “กระบวนการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง” วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต ชั้น 2

ประชุมเพื่อสรุปผลการจัดประชุมปฏิบัติการ การให้การปรึกษา เรื่อง “กระบวนการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง” วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต ชั้น 2

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2558 ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2558 ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2558 ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2558 ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข

โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข "สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 4" ระหว่างวันที่ 13-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร และ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน PSYCHOSOCIAL CLINIC ในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24-25 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน PSYCHOSOCIAL CLINIC ในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24-25 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำเนื้อหาคู่มือการใช้ชีวิตสำหรับวัยรุ่น วันที่ 22 ธ.ค. 58 ณ รร.ไมด้าโฮเทล จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำเนื้อหาคู่มือการใช้ชีวิตสำหรับวัยรุ่น วันที่ 22 ธ.ค. 58 ณ รร.ไมด้าโฮเทล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อการขับเคลื่อนงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก วันที่ 15-16 ธ.ค. 58 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อการขับเคลื่อนงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก วันที่ 15-16 ธ.ค. 58 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตเพื่อดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตเพื่อดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยทำงาน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยทำงาน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมปฏิบัติการ การให้การปรึกษาเรื่อง

การประชุมปฏิบัติการ การให้การปรึกษาเรื่อง "กระบวนการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุและผู้พิการในเขตสุขภาพแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 4 พ.ย. 58 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่่น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุและผู้พิการในเขตสุขภาพแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 4 พ.ย. 58 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่่น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 28-29 ต.ค. 58 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 28-29 ต.ค. 58 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ และออทิสติก ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 58 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ และออทิสติก ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 58 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การสัมมนาประเมินผลและปรับปรุงร่างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาประเมินผลและปรับปรุงร่างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ปีงบประมาณ 2558 วันที่่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ปีงบประมาณ 2558 วันที่่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้ เรื่อง ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียด ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้ เรื่อง ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียด ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ Teen Manager ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลต นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ Teen Manager ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลต นนทบุรี

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558

โครงการอบรม BILATERAL INTERNSHIP PROGRAM  ในวันที่ 7 เมษายน 2558  ณ MALL GROUP ACADEMY ชั้น 14 เดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน

โครงการอบรม BILATERAL INTERNSHIP PROGRAM ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ MALL GROUP ACADEMY ชั้น 14 เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นร่างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นร่างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจประเมินในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจประเมินในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในวัยรุ่นอายุ 12-16 ปี (รุ่นที่2) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในวัยรุ่นอายุ 12-16 ปี (รุ่นที่2) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Teen Manager ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Teen Manager ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์

งานสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 30 ตุลาคม 2557

งานสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 30 ตุลาคม 2557

งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ  วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557  ณ ท้องสนามหลวง

งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557 ณ ท้องสนามหลวง

โครงการประชุมบูรณาการมาตรฐานบริการสุขภาพวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มิถุนายน 2557

โครงการประชุมบูรณาการมาตรฐานบริการสุขภาพวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มิถุนายน 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557

Healthcare technology Summit 2014

Healthcare technology Summit 2014

โครงการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น 12-15ปีและ 16ถึง19ปี ระหว่างวันที่ 15-17พฤษภาคม 2557

โครงการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น 12-15ปีและ 16ถึง19ปี ระหว่างวันที่ 15-17พฤษภาคม 2557

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต Happy Kids Camp ระหว่างวันที่ 21เมษายน - 9พฤษภาคม 2557

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต Happy Kids Camp ระหว่างวันที่ 21เมษายน - 9พฤษภาคม 2557

โครงการพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

โครงการพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพจิตภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพจิตภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

เข้าร่วมจัด บูธกิจกรรม จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

เข้าร่วมจัด บูธกิจกรรม จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

จัดนิทรรศการ วันแห่งครอบครัว ที่โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

จัดนิทรรศการ วันแห่งครอบครัว ที่โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5ปีและ 6-11 ปี ครั้งที่2 ณ โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5ปีและ 6-11 ปี ครั้งที่2 ณ โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่25 มีนาคม 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่25 มีนาคม 2557

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2557

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2557

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557

งานแถลงข่าวเปิดโครงการและกิจกรรมอบรม โครงการประกวดคลิป

งานแถลงข่าวเปิดโครงการและกิจกรรมอบรม โครงการประกวดคลิป "พี่ชวนน้อง ท่องแดนธรรมะ"

พัฒนาสื่อความรู้สุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วม จ. น่าน

พัฒนาสื่อความรู้สุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วม จ. น่าน

การเสวนาวิชาการ เรื่อง

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความสุขคนไทย : เราจะทำอะไรกันได้บ้าง"

งานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555

งานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555

ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม

ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม

แถลงข่าวเปิดโครงการประกวดคลิป

แถลงข่าวเปิดโครงการประกวดคลิป

รวมพลัง อสม. ณ เมืองทองธานี

รวมพลัง อสม. ณ เมืองทองธานี

กิจกรรมพี่น้องคล้องแขนใส่บาตรฟังธรรม ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

กิจกรรมพี่น้องคล้องแขนใส่บาตรฟังธรรม ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2288408
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
318
3908
14151
2248150
67394
84193
2288408

IP ของคุณ : 54.81.139.56
เวลา : 01:43น. วันที่ : 24-11-2017

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต

          ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลา 8.30 ถึง 16.30น.

โทร : 02-149-5550  โทรสาร : 02-149-5549

ติดต่อ/ร้องเรียน