PLG_EVENTGALLERY_SEARCH
แกลอรี่
Search - EasyDiscuss
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
เว็บลิงก์

เปลี่ยนภาษา

รูปภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเนื้อหาชุดเทคโนโลยี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาเนื้อหาชุดเทคโนโลยี "การส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว" วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 ณ รร.บัดดี้ จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง (ร่าง) โปรแกรมการสร้างพลังใจสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและญาติ วันที่ 4-6 มี.ค. 62 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง (ร่าง) โปรแกรมการสร้างพลังใจสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและญาติ วันที่ 4-6 มี.ค. 62 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน วันที่ 26-28 พ.ย. 61 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงาน วันที่ 26-28 พ.ย. 61 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ วันที่ 28-30 พ.ย. 61 ณ รร.เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ วันที่ 28-30 พ.ย. 61 ณ รร.เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด โครงสร้างและเนื้อหาเทคโนโลยีการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย วันที่ 13-14 พ.ย. 61 ณ รร.ไมด้า งานวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด โครงสร้างและเนื้อหาเทคโนโลยีการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำหรับผู้สูงวัย วันที่ 13-14 พ.ย. 61 ณ รร.ไมด้า งานวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 ก.ค. 61 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 ก.ค. 61 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพจิต วันที่ 13-15 มิ.ย. 61 ณ รร.เดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพจิต วันที่ 13-15 มิ.ย. 61 ณ รร.เดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 วันที่ 5 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุม 1 กรมสุขภาพจิต

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 วันที่ 5 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุม 1 กรมสุขภาพจิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ระยะที่ 3 วันที่ 3-4 พ.ค. 61 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ระยะที่ 3 วันที่ 3-4 พ.ค. 61 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา ระยะที่ 3 วันที่ 18-19 เม.ย. 61 ณ รร.ไมด้า โฮเทล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา ระยะที่ 3 วันที่ 18-19 เม.ย. 61 ณ รร.ไมด้า โฮเทล จ.นนทบุรี

การประชุมหารือรูปแบบ หลักเกณฑ์วิธีการตรวจสุขภาพจิตของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 วันที่ 4 เม.ย. 61 ณ กรมสุขภาพจิต

การประชุมหารือรูปแบบ หลักเกณฑ์วิธีการตรวจสุขภาพจิตของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2556 วันที่ 4 เม.ย. 61 ณ กรมสุขภาพจิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาคู่มือการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน วันที่ 6-7 มี.ค. 61 ณ รร.พักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาคู่มือการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน วันที่ 6-7 มี.ค. 61 ณ รร.พักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน วันที่ 25-26 ม.ค. 61 ณ รร.ไมด้า โฮเต็ล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน วันที่ 25-26 ม.ค. 61 ณ รร.ไมด้า โฮเต็ล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา ระยะที่ 2 วันที่ 11-12 ม.ค. 61 ณ รร.ไมด้า โฮเต็ล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา ระยะที่ 2 วันที่ 11-12 ม.ค. 61 ณ รร.ไมด้า โฮเต็ล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา ระยะที่ 1 วันที่ 18-19 ธ.ค. 60 ณ รร.ไมด้า จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา ระยะที่ 1 วันที่ 18-19 ธ.ค. 60 ณ รร.ไมด้า จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 27 พ.ย. 60 ณ รร.มารายการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การสร้างสุข 5 มิติในชมรมผู้สูงอายุ วันที่ 27 พ.ย. 60 ณ รร.มารายการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ระยะที่ 1 วันที่ 23-24 พ.ย. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเต็ล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ระยะที่ 1 วันที่ 23-24 พ.ย. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเต็ล จ.นนทบุรี

การประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) แบบบูรณาการในระดับอำเภอ/ตำบล วันที่ 9 พ.ย. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) แบบบูรณาการในระดับอำเภอ/ตำบล วันที่ 9 พ.ย. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

วันสุขภาพจิตโลก 2560 World Mental Health Day 2017

วันสุขภาพจิตโลก 2560 World Mental Health Day 2017 "จิตดี๊ดี มีสุข สนุกกับงาน" Mental health in the workplace วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ กรมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อจัดทำโครงการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20-22 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อจัดทำโครงการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20-22 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมสุขภาพจิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. วันที่ 31 ส.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลสุขภาพวัยทีน ฉบับ อสม. วันที่ 31 ส.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตเพื่อก้าวสู่วัยรุ่นคุณภาพ ครั้งที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตเพื่อก้าวสู่วัยรุ่นคุณภาพ ครั้งที่ 2 "การสร้างวินัยเชิงบวก" วันที่ 20-21 ก.ค. 60 ณ รร.ไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ วันที่ 13-14 ก.ค. 60 ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยผู้สูงอายุ วันที่ 13-14 ก.ค. 60 ณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างสุขวัยทำงาานในสถานประกอบการ วันที่ 4 ก.ค. 60 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างสุขวัยทำงาานในสถานประกอบการ วันที่ 4 ก.ค. 60 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการใช้คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น วันที่ 29-30 มิ.ย. 60 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการใช้คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น วันที่ 29-30 มิ.ย. 60 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) วันที่ 28-29 มิ.ย. 60 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) วันที่ 28-29 มิ.ย. 60 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 21-23 มิ.ย. 60 ณ รร.ปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้กลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 21-23 มิ.ย. 60 ณ รร.ปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ

ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามการประเมินผลการใช้ (ร่าง) คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามการประเมินผลการใช้ (ร่าง) คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทดลองใช้ (ร่าง)คู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและคนพิการทางกาย วันที่ 30 พ.ค. 60 ณ สสอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทดลองใช้ (ร่าง)คู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและคนพิการทางกาย วันที่ 30 พ.ค. 60 ณ สสอ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกาย ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศวาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกาย ครั้งที่ 3 วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศวาน จ.นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2559

โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2560 ณ รร.ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี

โครงการสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2560 ณ รร.ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 27-28 ก.พ. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดูแลทางด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 27-28 ก.พ. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกาย ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.พ. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกาย ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.พ. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-17 ก.พ. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร และ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-17 ก.พ. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร และ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 6 ก.พ. 60 ณ สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา และ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 6 ก.พ. 60 ณ สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา และ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 3 ก.พ. 60 ณ รพ.สต.บ้านหัวลิงใน ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้การดูแลทางสังคมจิตใจผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วันที่ 3 ก.พ. 60 ณ รพ.สต.บ้านหัวลิงใน ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-20 ม.ค. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร และ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

การอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-20 ม.ค. 60 ณ รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร และ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ สำหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) วันที่ 26 ม.ค. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ สำหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) วันที่ 26 ม.ค. 60 ณ รร.ไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยทำงาน ปี 2560-2564 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต วันที่ 23-25 ม.ค. 60 ณ รร.บัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วัยทำงาน ปี 2560-2564 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต วันที่ 23-25 ม.ค. 60 ณ รร.บัดดี้ โอเรียลทอล รีเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข วันที่ 19-20 ม.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางกายสำหรับบุคลากรสาธารณสุข วันที่ 19-20 ม.ค. 60 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 ธ.ค. 59 ณ รร.เดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 14-16 ธ.ค. 59 ณ รร.เดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 ธ.ค. 59 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 ธ.ค. 59 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัยในระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 ณ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัยในระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 ณ รร.จันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน วันที่ 28-30 พ.ย. 59 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยทำงาน วันที่ 28-30 พ.ย. 59 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 59 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 59 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องราชา 1 รร.ปรินพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 59 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องราชา 1 รร.ปรินพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัย ในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 59 ณ รร.จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัย ในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 59 ณ รร.จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

การประชุมชี้แจงบุคลากรสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

การประชุมชี้แจงบุคลากรสุขภาพจิตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงประมาณ 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงประมาณ 2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก วันที่ 3 พ.ย. 59 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก วันที่ 3 พ.ย. 59 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 59 ณ รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 59 ณ รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ วันที่ 31 ต.ค. 59 ณ รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ วันที่ 31 ต.ค. 59 ณ รร.มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560  วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 59 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค. 59 ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัยในระบบสุขภาพระบบอำเภอ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 โรงแรมแกนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน 5 กลุ่มวัยในระบบสุขภาพระบบอำเภอ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2559 โรงแรมแกนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค. 59 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค. 59 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาและจัดทำตัวชี้วัดปฐมวัยและวัยเรียน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 กรมสุขภาพจิต

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาและจัดทำตัวชี้วัดปฐมวัยและวัยเรียน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 4 กรมสุขภาพจิต

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-23 ก.ย. 59 ณ รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22-23 ก.ย. 59 ณ รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น

การประชุมการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) วันที่ 15 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) วันที่ 15 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมบูรณาการงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2560 วันที่ 12 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมบูรณาการงบประมาณโครงการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2560 วันที่ 12 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคกลาง วันที่ 8-9 ก.ย. 59 ณ รร.ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) ในเขตสุขภาพภาคกลาง วันที่ 8-9 ก.ย. 59 ณ รร.ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการทิศทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในพื้นที่ผ่านทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการทิศทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในพื้นที่ผ่านทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นสำหรับผู้บริหารในพื้นที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท จ.จันทบุรี

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานสุขภาพจิตภายใต้กลไกระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท จ.จันทบุรี

โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจสำหรับบุคลากรที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม

โครงการอบรมการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจสำหรับบุคลากรที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ ชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางกรอบการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คนพิการของกรมสุขภาพจิตในระยะ 5 ปี (2560-2564) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คนพิการของกรมสุขภาพจิตในระยะ 5 ปี (2560-2564) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุม 3 กรมสุขภาพจิต

การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. 59 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

นิเทศติดตาม วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จังหวัดศรีสะเกษ

นิเทศติดตาม วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดระนอง

โครงการสัมมนาเพื่อติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพระดับอำเภอ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดระนอง

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 26 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 กรมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานป้องกันปัญหาความรุนแรงในคนไทย วันที่ 21 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานป้องกันปัญหาความรุนแรงในคนไทย วันที่ 21 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 20 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว กรมสุขภาพจิต

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24-25 มี.ค. 59 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24-25 มี.ค. 59 ณ รร.มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 11 มี.ค. 59 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร และจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

โครงการอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 11 มี.ค. 59 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร และจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับแก้และจัดทำร่างแนวทางเพื่อการดำเนินงาน Psychosocial clinic ในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับทดลองใช้) ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับแก้และจัดทำร่างแนวทางเพื่อการดำเนินงาน Psychosocial clinic ในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับทดลองใช้) ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2559 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยผู้สูงอายุในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน Psychosocial Clinic ในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน Psychosocial Clinic ในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ รร.ไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดคู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางการเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 26 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณากรอบแนวคิดคู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการทางการเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 26 ม.ค. 59 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมสุขภาพจิต

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนของ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมสุขภาพจิต

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

การประชุมการดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเพื่อสรุปผลการจัดประชุมปฏิบัติการ การให้การปรึกษา เรื่อง “กระบวนการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง” วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต ชั้น 2

ประชุมเพื่อสรุปผลการจัดประชุมปฏิบัติการ การให้การปรึกษา เรื่อง “กระบวนการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง” วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต ชั้น 2

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2558 ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2558 ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2558 ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2558 ณ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข

โครงการอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข "สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 4" ระหว่างวันที่ 13-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร และ จันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน PSYCHOSOCIAL CLINIC ในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24-25 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อการดำเนินงาน PSYCHOSOCIAL CLINIC ในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 24-25 ธ.ค. 58 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำเนื้อหาคู่มือการใช้ชีวิตสำหรับวัยรุ่น วันที่ 22 ธ.ค. 58 ณ รร.ไมด้าโฮเทล จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำเนื้อหาคู่มือการใช้ชีวิตสำหรับวัยรุ่น วันที่ 22 ธ.ค. 58 ณ รร.ไมด้าโฮเทล จ.นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อการขับเคลื่อนงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก วันที่ 15-16 ธ.ค. 58 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสุขภาพจิตเพื่อการขับเคลื่อนงานการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก วันที่ 15-16 ธ.ค. 58 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตเพื่อดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพจิตเพื่อดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุในเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยทำงาน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตวัยทำงาน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมปฏิบัติการ การให้การปรึกษาเรื่อง

การประชุมปฏิบัติการ การให้การปรึกษาเรื่อง "กระบวนการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุและผู้พิการในเขตสุขภาพแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 4 พ.ย. 58 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่่น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยสูงอายุและผู้พิการในเขตสุขภาพแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 4 พ.ย. 58 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่่น กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 28-29 ต.ค. 58 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 28-29 ต.ค. 58 ณ รร.แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตวัยทำงานแก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ และออทิสติก ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 58 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ และออทิสติก ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 58 ณ รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การสัมมนาประเมินผลและปรับปรุงร่างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาประเมินผลและปรับปรุงร่างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ปีงบประมาณ 2558 วันที่่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน ปีงบประมาณ 2558 วันที่่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้ เรื่อง ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียด ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้ เรื่อง ความเครียดและวิธีจัดการกับความเครียด ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ Teen Manager ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลต นนทบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ Teen Manager ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลต นนทบุรี

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558

โครงการอบรม BILATERAL INTERNSHIP PROGRAM  ในวันที่ 7 เมษายน 2558  ณ MALL GROUP ACADEMY ชั้น 14 เดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน

โครงการอบรม BILATERAL INTERNSHIP PROGRAM ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ MALL GROUP ACADEMY ชั้น 14 เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นร่างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำต้นร่างมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจประเมินในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการตรวจประเมินในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในวัยรุ่นอายุ 12-16 ปี (รุ่นที่2) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในวัยรุ่นอายุ 12-16 ปี (รุ่นที่2) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น วันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัยและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Teen Manager ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Teen Manager ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์

งานสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 30 ตุลาคม 2557

งานสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 30 ตุลาคม 2557

งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ  วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557  ณ ท้องสนามหลวง

งานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ 22-27 กรกฎาคม 2557 ณ ท้องสนามหลวง

โครงการประชุมบูรณาการมาตรฐานบริการสุขภาพวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มิถุนายน 2557

โครงการประชุมบูรณาการมาตรฐานบริการสุขภาพวัยรุ่น กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มิถุนายน 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557

Healthcare technology Summit 2014

Healthcare technology Summit 2014

โครงการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น 12-15ปีและ 16ถึง19ปี ระหว่างวันที่ 15-17พฤษภาคม 2557

โครงการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น 12-15ปีและ 16ถึง19ปี ระหว่างวันที่ 15-17พฤษภาคม 2557

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต Happy Kids Camp ระหว่างวันที่ 21เมษายน - 9พฤษภาคม 2557

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต Happy Kids Camp ระหว่างวันที่ 21เมษายน - 9พฤษภาคม 2557

โครงการพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

โครงการพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2557 ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพจิตภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพจิตภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

เข้าร่วมจัด บูธกิจกรรม จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

เข้าร่วมจัด บูธกิจกรรม จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี ณ วันที่ 2 เมษายน 2557

จัดนิทรรศการ วันแห่งครอบครัว ที่โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

จัดนิทรรศการ วันแห่งครอบครัว ที่โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5ปีและ 6-11 ปี ครั้งที่2 ณ โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5ปีและ 6-11 ปี ครั้งที่2 ณ โรงแรมไมด้า จ.นนทบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่25 มีนาคม 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่25 มีนาคม 2557

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2557

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2557

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557

งานแถลงข่าวเปิดโครงการและกิจกรรมอบรม โครงการประกวดคลิป

งานแถลงข่าวเปิดโครงการและกิจกรรมอบรม โครงการประกวดคลิป "พี่ชวนน้อง ท่องแดนธรรมะ"

พัฒนาสื่อความรู้สุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วม จ. น่าน

พัฒนาสื่อความรู้สุขภาพจิตแบบมีส่วนร่วม จ. น่าน

การเสวนาวิชาการ เรื่อง

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความสุขคนไทย : เราจะทำอะไรกันได้บ้าง"

งานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555

งานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2555

ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม

ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมแบบมีส่วนร่วม

แถลงข่าวเปิดโครงการประกวดคลิป

แถลงข่าวเปิดโครงการประกวดคลิป

รวมพลัง อสม. ณ เมืองทองธานี

รวมพลัง อสม. ณ เมืองทองธานี

กิจกรรมพี่น้องคล้องแขนใส่บาตรฟังธรรม ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

กิจกรรมพี่น้องคล้องแขนใส่บาตรฟังธรรม ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

4197858
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1540
6399
37440
4123601
109312
122059
4197858

IP ของคุณ : 54.87.18.165
เวลา : 06:38น. วันที่ : 24-03-2019

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต
     ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลา 8.30 ถึง 16.30น.

โทร : 02-149-5550 
     โทรสาร : 02-149-5549

ติดต่อ/ร้องเรียน