PLG_EVENTGALLERY_SEARCH
แกลอรี่
Search - EasyDiscuss
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
เว็บลิงก์

เปลี่ยนภาษา

 

visai

         เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระดับประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

 

punta

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัย
  • จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประเทศ
  • ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และครอบคลุมทุกกลุ่มวัยในระดับพื้นที่เขตสุขภาพและเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
  • พัฒนาระบบความรู้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ ที่เป็นกลไกในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
  • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
  • กำกับ นิเทศ และให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

D : Difference ยอมรับในความแตกต่าง
M : Mind ทำงานด้วยใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท
H : Happiness มีความสุขในการทำงาน
P : Participation communication สื่อสารอย่างมีส่วนร่วม
D : Development and Learning พัฒนา เปิดใจ และเรียนรู้

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

4197946
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1628
6399
37528
4123601
109400
122059
4197946

IP ของคุณ : 54.87.18.165
เวลา : 06:41น. วันที่ : 24-03-2019

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต
     ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลา 8.30 ถึง 16.30น.

โทร : 02-149-5550 
     โทรสาร : 02-149-5549

ติดต่อ/ร้องเรียน